Eerlijk over 5G


Achtergrond

De vijfde generatie van het mobiele netwerk; 5G. Grote investeringen voor de uitrol van dit netwerk staan op de planning, naast de nog te ontwikkelen apparatuur die gebruik zou moeten gaan maken van deze specifieke draadloze techniek (toepassingen zijn er nog niet). Dit jaar wordt hierover een besluit genomen.

De overheid moet deze uitrol goedkeuren en kan extra frequentieruimte 'verkopen' aan providers. Dit gaat over heel veel geld, miljarden!

Als er zoveel geld gemoed is met de verkoop van frequenties verwacht je gedegen onderzoek door de overheid, de gezondheidsrisico’s van 5G zijn niet onderzocht. Zeker na Groningen en de grote schade die is toegebracht aan gebouwen en burgers door te veel focus op financieel gewin, zou je anders verwachten. Bestuurders van ons land, Volksvertegenwoordiging en Gemeenten zijn echter nauwelijks inhoudelijk op de hoogte van deze nieuwe techniek en worden geadviseerd door de industrie. Er is nauwelijks aandacht voor geluiden die er wel degelijk zijn van wetenschappers, artsen (uit meer dan 200 landen) en vele burgers. Nu al zijn vele mensen ziek of hebben ernstige klachten door 2-,3- en 4G. De meerderheid van de onderzoeken geeft ernstige schade aan, 5G dé asbest van de 21 eeuw! Zie toonaangevend medisch tijdschrift The Lancet. Zonder gedegen onderzoek vooraf naar gezondheidseffecten van invoering van 5G neemt men risico's voor mens plant en dier!

Naar verwachting zullen eerst de frequenties rond 2,1 en 3,5 GHz gebruikt gaan worden en binnen enkele jaren zullen ook de 26- - 86 GHz in gebruik genomen worden.

Hieronder enkele organisaties die waarschuwen: