Eerlijk over 5G

Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie

In eerste instantie hoorden we dat het debat over de uitrol van 5G na de zomer zou plaatsvinden, omdat voor de zomer onvoldoende tijd en aandacht aan het aspect gezondheid besteed zou kunnen worden. Op 4 juli vond op de valreep van het zomerreces toch nog het debat in de Tweede Kamer plaats over de uitrol van 5G.

Blijkbaar hebben alle acties, demonstraties, brieven, waaronder die van ons en de overhandiging van de landelijke petitie effect gehad want zeven van de acht sprekers van de diverse politieke partijen noemden in het debat het onderwerp Gezondheidsrisico’s. Een aantal politici gaf ook aan vele mails en reacties van burgers hierover ontvangen te hebben.

De partijen hadden vier minuten om hun mening over gezondheid en veel andere aspecten te geven. Helaas wapperde staatssecretaris Mona Keijzer de meeste argumenten gelijk weer van tafel in plaats van er gedegen op in te gaan. Dus het blijft wel belangrijk om te zorgen dat we de Kamerleden blijven informeren dat de werkelijkheid toch echt anders is dan wat er wordt voorgespiegeld. Onderstaand een terugblik op de demonstratie.

Demonstratie voorafgaand aan debat

Wij organiseerden voorafgaand aan het debat een demonstratie op de Hofplaats in Den Haag. Het was wel vervelend dat het debat op het laatste moment tot twee keer aan toe werd verschoven. Voor elke verschuiving moest weer opnieuw toestemming aangevraagd worden voor de demonstratie en moesten mensen ook opnieuw weer vrije tijd regelen.

 

Foto: Marloes van Mensvoort

Gelukkig kwamen ondanks het vele geschuif toch nog heel wat mensen opdagen, die duidelijk maakten dat de uitrol van 5G geen goed idee is. Aangezien er nog helemaal geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G en veel onderzoeken bestaan die gezondheidsschade aantonen moet het voorzorgsprincipe worden toegepast. Onze gezondheid is toch echt veel belangrijker dan economische winst en wat gemak voor de burger! En die winst wordt teniet gedaan door verzwegen kosten en veelbelovende technieken als Li-Fi gaan zo geblokkeerd worden. Op termijn leiden de kabinetsplannen dus tot hoge kosten, verouderde technologie en gezondheidsschade.

Er was een afvaardiging van acht politieke partijen die ieder vier minuten de tijd kregen om vragen te stellen aan de staatssecretaris. De afwezige politieke partijen bij dit belangrijke onderwerp waren: Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, 50Plus en DENK. Het hele debat kun je hier terugkijken of hier nalezen.

Verder lezen? Zien bron: Stralingsbewust Zuid-Kennemerland